bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com
   

МетаСтартер

Предназначен за захранване на двигатели за мрежово напрежение 230 волта и с пусков ток, превишаващ капацитета на източника (напр инвертор за вятърен или вотоволтаичен източник). Осъществява последователно захранване от два източника. Пусковият ток се покрива от обществената мрежа, а в установен режим захранването е от собствения източник с ограничена мощност (инвертор със синусоидално напрежение).
Настройва се времетраенето на преходния процес (1-60 сек). Пусковият ток може да бъде 10-15 пъти по-голям от номиналния.

Повече информация

   

Оборудване за калибриране на сензори за налягане 

Портативни газоанализатори  на  горивни процеси

Разходомери на принцип „време на транзита”  

Katronik

Доплерови разходомери

Teksco

Електромагнитни разходомери 

 

Консултантски услуги


><>