bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

Enerac Inc.  Е първата компания, предлагаша портативни газ-анализатори, ориентирани към контрол на емисии и настройка на горивни процеси.  Приложенията обхващат котли, горелки, турбини, пещи и мн.други. Данните, получавани от уредите на Енерак , са достатъчно точни и надеждни, за да дадат възможност както за повишаване на ефективността на горивните процеси и тяхната оптимизация, така и за анализ и отчет на емисиите за целите, определяни от нормативната уредба и органите за контрол на околната среда.

Уредите могат да се конфигурират и/или функционално разширяват според изискваните газове и обхвати, могат да бъдат снабдени с печатащо устройство и да бъдат приспособени за всякаква специфика на приложенията.

Не на последно място трябва да се отбележи ниската цена, с която могат да бъдат преодоляни обичайните за тези приложения бюджетни ограничения. 

Enerac 500

Enerac 700

Повече за Enerac 500 

Повече за Enerac 700