bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com


Ново за мониторинга и докладването на емисии от парникови газове

Европейската комисия е внесла изменения в методиката за мониторинг със своето Решение 589 от 18.07.2007 г. с оглед по-доброто отчитане на емисиите от въглероден диоксид през периода 2008-2012 г.:
Commission Decision of 18 July 2007 C(2007/589/EC) establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 3416)
На Български език

Полезни тълкувания на множество въпроси, които бяха неясни при предишната кампания (2005-2007 г.) за отчитане на емисиите от въглероден диоксид може да бъдат намерени в:
Answers to Frequently Asked Questions on Greenhouse Gas Emissions Monitoring and Reporting under the EU Emissions Trading System Pursuant Directive 2003/87/EC, September 2007

През юли 2008 г. МОСВ издаде нова версия на "Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участвуващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове" , съответствуваща на Решение 589 на Европейската комисия от 18.07.2007 г.