bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Контакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

 

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ


КалЕм-С е продукт на МЕТАСКИЛ ООД и е свързан тясно с резултатите от Проект за мониторинг и докладване на емисиите от СО2, разработен за конкретното предприятие. Негови съществени особености са, че е създаден по подобие на счетоводните системи и осигурява връзка на документния архив със записите за емисиите от въглероден диоксид, изчислени за различните партиди. Партидите горива и/или материали, за които се изчисляват емисиите не са ограничени до месечни записи. Резултатите от изчисленията се дават като натрупани емисии до момента, а разнообразие от справки гарантира лесната им верификация. Като се изхожда от локалното приложение, КалЕм-С е развит като преди всичко еднопотребителска локална база данни, създадена на MS ACCESS 2003. Брошура КалЕм-С

 

CarMon е продукт на Холандската компания ECOFYS, ориентиран към консолидирането на данни за емисиите от множество източници и насоченост към пазара на емисии. Записите в него изискват месечно отчитане на партидите материали и/или горива - източници на емисии, което в някои случаи изисква предварителна подготовка на данните. Резултатите се дават като месени емисии, а справките осигуряват консолидирането им и съпоставянето с борсовата информация. CarMon е създаден като WEB - базирана база данни, снабдена с подходящи защити от неправомерен достъп, достъпна чрез лиценз, издаден от авторите. МЕТАСКИЛ ООД осигурява адаптирането и настройката към конкретното приложение. Брошура CarMon