bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

Български

English

Image

Link

 

Маркучи, адаптери и фитинги

 

Pressure hoses, adapters, fittings

     

ADT100.pdf

Интелигентни цифрови сензори за налягане

 

Intelligent digital pressure modules

        

ADT160.pdf

Многофункционален калибратор

Многофункционален температурен калибратор

Многофункционален процесен калибратор

Документиращ процесен калибратор

Цифров  калибратор за налягане

Автоматичен  калибратор за налягане

Multifunction loop calibrator

 Multifunction temperature calibrator

Multifunction process calibrator ADT221A

Documenting process calibrator ADT223A

Digital [ressure calibrator

Automatic pressure calibrator

ADT220.pdf 


ADT221A.pdf 

 

ADT222A.pdf

   
ADT223A.pdf

  

ADT672.pdf 

 

ADT761.pdf

 

Ръчна помпа за ниско налягане

Low pressure test pump

ADT901.pdf

ADT901.pdf

ADT912

Помпа за пневматично налягане

 

ADT912

Pneumatic pressure test pump

ADT912.pdf

ADT916

Помпа за пневматично налягане

-0.95  - 40bar

ADT916

Pneumatic pressure pump

-0.95  - 400 bar

ADT916.pdf

ADT919

Пневматично високо налягане

ADT919

Pneumatic high pressure test pump

ADT919.pdf

 

 

 

 

ADT914

Ръчна помпа за пневматичноналягане

Pneumatic pressure test pump ADT 914

ADT914.pdf

ADT927.pdf

Помпа за хидравлично Наляганe

-0.85  - 700 bar

ADT927.pdf

Hydrolic pressure test pump

-0.85  - 700 bar

ADT927.pdf