bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

Ултразвуковите разходомери са предназначени за измерване на
разхода и дебита на флуиди в тръбопроводи и открити канали, като тръбите може да са частично запълнени. Отличителна характеристика на устройствата е, че позволяват да бъдат монтирани и пуснати в режим на измерване без да се нарушава работата или да се спира тръбопровода.

Принципът на действие се състои в измерване на разликата във времената за преминаване на ултразвуковия сигнал в двете посоки между два трансмитера. Тази разлика е пропорционална на средната скорост на потока. Дебитът се изчислява по размерите на тръбопровода.

Датчиците се монтират от външната страна на тръбата, без да се нарушава целостта й. Това позволява измерването на дебита на различни химически агресивни течности.

Уредите са приложими при диаметри на тръбопроводите от 100 мм до 6000 мм, като са особено ефективни при по-големите.
Разходомерите може да бъдат свързани с компютър или да работят автономно. Налице е избор от множество модели, стационарни или портативни.